maczyn.eu

Card image cap

Blockchain - księga transakcji bitcoin

Jacek 14.12.2020

Jeśli dana implementacja jest dla Ciebie wystarczająca, możesz mieć 95% pewności, że jej kod źródłowy nie jest modyfikowany. Jednocześnie możesz mieć 99% pewności, że od ostatniej zmiany implementacji nic się nie zmieniło. Gwarantuje to 100% zgodność z poprzednimi wersjami, nawet jeśli nie są one przechowywan


Czytaj więcej...